Restauratie huis of monumentaal pand realiseren? | A.E. Mandersloot
Restauratie huis of monumentaal pand

Restauratie huis of monumentaal pand

Staat er een restauratie van uw huis gepland? Of heeft u een monumentaal pand dat nodig gerestaureerd dient te worden? Dan kunt u daarvoor bij ons terecht. Bij veel monumentale panden zijn oude timmertechnieken en bouwconstructies gebruikt. Niet elk bouwbedrijf heeft de aanwezige kennis om deze monumentale panden te restaureren. Echter, wij hebben wel de juiste vakkennis om restauraties uit te voeren. Bij restauratieprojecten komt onze interesse voor oude bouwstijlen en liefde voor deze tak van sport tot uiting.

Onze projecten Stel uw vraag
×
Wat houdt een restauratie van een huis of monomentaal pand precies in?

Wat houdt een restauratie van een huis of monomentaal pand precies in?

Bij de restauratie van een huis of monumentaal pand herstellen we de schade. Dezelfde eigenschappen, zoals kleur, vorm, structuur en materiaal, komen weer terug in de oorspronkelijke staat. Ook verbeteren we de bouwkundige conditie voor de toekomst. Maar alles is bij restauratie erop gericht om de monumentale waarde van het pand te behouden.

Kennismakingsgesprek

Neem contact met ons op voor uw restauratieproject

Neem contact met ons op voor uw restauratieproject

Met ons vakmanschap behoudt elk monumentaal pand zijn karakteristieke waarde en dragen wij bij aan het veiligstellen van het Nederlands erfgoed. Wilt u weten wat wij voor u restauratieproject kunnen betekenen? Neem contact met ons op.

Neem contact op